Bayındır Hastanesi Söğütözü - Kemik İliği (Kök Hücre) Nakli Merkezi

Bayındır Hastanesi Söğütözü - Kemik İliği (Kök Hücre) Nakli Merkezi

Sağlıkta referans merkezi olma vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Bayındır Sağlık Grubu, 2007 yılında bir ilke daha imza atarak yurdumuzdaki ilk özel Kemik İliği Nakli Merkezini açmıştır. Merkez, 2012 yılında yapılan düzenleme ile 10 yatak kapasiteli hale getirilmiş olup, Türkiye ve bölgedeki hastaların yanı sıra yurt dışından gelen pek çok hastaya da hizmet vermektedir. Uluslararası alanda en üst düzeyde hizmet veren nakil merkezlerinin koşullarına sahip olan merkez, bu alanda en önemli tehdit olan enfeksiyon oranını en alt düzeyde tutacak şekilde her türlü olanakla donatılmıştır.
Teknik donanımından mimari tasarımına kadar mükemmel bir nakil işlemi sunmak üzere tasarlanmış olan Bayındır Hastanesi Kemik İliği Nakli Merkezi’nde tedavisi yapılan tüm hizmetler izole edilmiş bu alan içinde sunulmaktadır. JCI standartlarına göre oluşturulan merkez;

Kemik iliği nakli poliklinik kısmı
Kemik iliği nakli klinik kısmı
Aferez ünitesi
Kök hücre ayırma ve saklama birimlerinden oluşmaktadır.

Kemik iliği (kök hücre) nakli adayı olan vakalar öncelikle kemik iliği nakli poliklinik kısmında konusunda uzman doktorlarımız tarafından değerlendirilmekte ve ardından hastanemiz bünyesinde bulunan bir konsey tarafından da geniş kapsamlı incelenmektedir.

Kemik iliği naklinde en önemli konulardan birisi, nakil olan hastaların enfeksiyonlardan korunmasıdır. Bunun için de kemik iliği nakli klinik kısmında bulunan hasta odalarında temiz hava sirkülasyonunu sağlayan filtreleme sistemi çok önemlidir. Merkezimizdeki her alanda havada bulunan partikülleri temizleyen ve “hepafiltre” olarak adlandırılan ileri düzey klimatizasyon sistemi kullanılmaktadır. Bu sistem sayesinde hasta odasının ve koridorların havası hepafiltre yolu ile mikroorganizmalardan arındırılmakta ve hastada enfeksiyon riski belirgin derecede azaltılmaktadır. İlave olarak hastanın mümkün olabildiğince rahat ve huzurlu vakit geçirmesi için odalarımız manzara, televizyon, dekorasyon, internet hizmeti gibi ayrıntıları düşünerek tasarlanmıştır.

Kemik iliği nakli merkezi bünyesinde bulunan aferez ünitesinde, dört günlük ilaç uygulaması sonrasında hücre ayırım cihazları kullanılarak konusunda uzman doktor ve biyolog’ların sorumluluğunda kök hücreleriniz toplanmaktadır.
Bundan sonraki aşamada da, toplanan kök hücreleriniz kök hücre ayırma ve saklama ünitesinde bazı işlemlerden geçirilerek, -196ºC’da dondurularak kullanılıncaya kadar saklanır. Tüm bu işlemler laboratuvarlarımızda dünyada uygulanan bir standart olan GMP (Good Manufacturing Practice-İyi Üretim Uygulamaları) koşullarında gerçekleştirilmektedir.

Aynı anda 10 hastaya kemik iliği nakli gerçekleştirilebilinen Bayındır Hastanesi Kemik İliği Nakli Merkezi, Türkiye’nin ve çevre ülkelerden müracaat eden hastaların ihtiyacını karşılamada büyük rol oynamaktadır. Uluslararası standartlarda sağlık hizmetinin yanı sıra hastaların gereksinim duyduğu diğer tüm hizmetlerin Merkez’de bir arada sunulması, hastaların yaşam kalitesine önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Bayındır Hastanesi Kemik İliği (Kök hücre) Nakli Merkezi’nin nakil işleminde yapılacak tüm işlemler için SGK ile anlaşması mevcut olup, tüm işlemler SGK güvencesinde yapılmaktadır.

Kemik İliği Nakli Merkezi;

Akut ve kronik lösemi,
Lenfoma,
Multiple myeloma,
Aplastik anemi ve diğer kemik iliği yetmezlikleri,
hemoglobinopatiler,
miyelodisplastik ve kronik myeloproliferatif hastalıklar’ın kök hücre nakli ile tedavisinde başarı ile hizmet vermektedir.
Kemik iliği naklinde kullanılacak olan kan kök hücrelerinin kaynakları;
Kemik iliği
Periferik kan
Kordon kanı’dır.

Hastaya göre hangi yöntemin uygun olduğuna Kemik İliği Nakli Ekibi karar verecektir.
İki tip Kemik İliği Nakli mevcuttur;

Allojeneik; burada kemik iliği hastaya uygun bir kişiden alınır. Kemik iliği uyumu ile ilgili testler daha önceden yapılacaktır. Herhangi bir hastalık kemik iliğini tuttuğu zaman (lösemi) veya kemik iliği çalışmadığı zaman (aplastik anemi) veya kemik iliği anormal hücre ürettiği zaman (myelodisplastik sendrom, talasemi majör) başka bir kişiden kemik iliği nakli hasta için etkin tedavi yöntemi olabilir. Böylece başkasının kan kök hücreleri hastaya aktarılacak ve hastanın kemik iliği bu hücreler sayesinde yenilenecektir. Kardeşler, akrabalar veya akraba dışı gönüllüler burada verici olabilirler.

Otolog; burada sağlam olan hastanın kendi kemik iliği kullanılır. Lenf kanseri, multiple myeloma veya bazı diğer kanser tiplerinde, daha yüksek dozda kemoterapi kullanımına imkan sağlamak üzere daha önce alınıp saklanan hastanın kendi kök hücreleri, kemoterapiden sonra hastaya tekrar geri verilir. Böylece sağlam kemik iliği, yüksek dozda kemoterapinin etkisinden korunmuş olur.

Bayındır Sağlık Grubu, Kemik İliği Nakli Merkezi’nde nakil sayısını kaliteli bir hizmetle birlikte sistemli olarak artırmayı ve yalnızca Türkiye’de değil, Bayındır Sağlık Grubu’nun diğer tüm fonksiyonlarında olduğu gibi bölgesel ve global bir merkez olarak faaliyet göstermeye devam etmeyi hedeflemektedir.