Tiroid Hormonları - Hayatın Kaynağı

Tiroid Hormonları - Hayatın Kaynağı

Tiroid bezi nedir? Nerededir, önemi nedir?

Tiroid bezi, boynumuzun ön tarafında bulunur ve salgıladığı tiroid hormonlarıyla vücudumuzun metabolizma hızını, büyüme ve gelişmesini ayarlar. Küçük bir bezdir, kelebek şeklindedir, kelebeğin kanatları sağ ve sol lob olarak adlandırılır. Her iki lobu birleştiren ortadaki bölüme ise istmus adı verilir ve adem elması denen gırtlak kıkırdağına hemen komşudur. Her lob 4 cm uzunluğunda ve 1-2 cm enindedir.

Tiroid Hastalıkları ülkemizde ne sıklıkta görülür? Guatra yol açan nedenler nelerdir?

Tiroid hastalıkları (guatr)’nın ülkemizde görülme sıklığı,  değişik serilerde % 30.5 - 31.8’dir.  Tüm bölgelerimizde guatr sık görülmekle birlikte en çok Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Göller Bölgelerimizde rastlanmaktadır.  Yapılan araştırmalarda ülkemizde böylesine yoğun görülen tiroid rahatsızlıklarının en önemli nedeninin iyot ve selenyum eksikliği olduğu tespit edilmiştir. Önceki yıllarda guatr yaptığı düşünülen karalahana, turp, şalgam, karnabahar gibi sebzelerin tüketilmesinde guatr açısından sakınca olmadığı anlaşılmıştır. Ülkemizde çoğu bölgede toprağımız ve suyumuzda iyotun az oluşu guatrın ana nedenidir. İyot ve selenyum eksikliğinin önemli bir nedeni de toprak erozyonudur. Erozyon ile mücadele edilmeli, ağaç dikimi artırılmalıdır. 

İyotlu tuz kullanırken nelere dikkat edilmelidir?

Herhangi bir tiroid rahatsızlığı yoksa mutlaka iyotlu tuz kullanılmalıdır. İyotlu tuz alırken ve kullanırken,  iyotun buharlaşıp havaya karışmaması için dikkat edilmesi gereken hususlar; poşet ambalajdakilere göre ışık-güneş almayan, içini göstermeyen tuzluk şeklindekiler tercih edilmeli, bu tuzlukların ağızları kapalı tutulmalı, güneş, ateş, fırın yanı gibi sıcağa -ısıya ve ışığa maruz bırakılmamalı, karanlık-serin yerler tercih edilmelidir. Yemek pişirirken tuz başlangıçta- kaynamadan önce konulmamalı, tencereyi ocaktan indirmeden hemen önce ilave edilmelidir. Böylece iyotun buharlaşması önlenmiş olacaktır.